fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image

Potreba bezpečného prostredia

  • Miesto a okolie kde dieťa žije, má byť bez prítomností škodlivín a nebezpečenstva, bez chaosu. Takéto prostredie umožňuje dieťaťu aktívne skúmanie bez významného rizika poškodenia, uľahčuje spoznať známe okolie a cítiť sa bezpečne.
     
  • Dieťa si vytvára vlastný obraz okolitého sveta, ktorý je spojený s rôznymi pocitmi. Tieto pocity môžu vrodenú zvedavosť tlmiť alebo posilňovať.
     
  • Spôsob, ktorým dieťa poznáva svoje prostredie, je spojený s pocitom vnútornej istoty. Malé deti sa učia v hre, aktívnom spoznávaní svojho okolia a najmä vo vzťahoch so svojimi blízkymi, s rodičmi. Skúsenosti, ktoré dieťa získava v okolitom prostredí, môžu mať rôzny charakter. Hoci malá miera „ťažkostí“, ktoré dieťa zažíva pri poznávaní svojho okolia, posilňuje vnútornú istotu a dôveru, je potrebné, aby prevládali pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú dieťa ku kontaktom s okolitým svetom.