fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image

Potreba primeranej výživy

  • Vplyv výživy na zdravie dieťaťa začína výživou budúcej matky, pokračuje výživou tehotnej matky a výživou dojčiacej matky.
 
  • Výživa samotného dieťaťa má byť pre každý vek dostatočná, primeraná a správna, z ktorej dieťa čerpá energiu a stavebné látky potrebné pre jeho rast a vývin.
     
  • Stravovanie vytvára aj priestor, ako pomôcť dieťaťu cítiť sa chápaným, rešpektovaným a milovaným človekom, a cítiť sa dobre vo svojom tele.