fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image

Potreba správania, ktoré podporuje zdravie

  • Deti získavajú skúsenosti z každodenne opakovaných činností, každodenných rutín, z ich opakovania, kvality a načasovania. Dieťa sa učí životnému štýlu a správaniu. Návyky získané z každodenného života zahŕňajú rutiny týkajúce sa telesnej aktivity, čítania, sledovanie televízneho vysielania, používanie bezpečnostných pomôcok, ako napr. pásy v aute, ústnej hygieny. Ale aj potravinové preferencie, pretože druh, množstvo a frekvencia potravín ponúkaných dojčatám a batoľatám priamo ovplyvňuje stravovacie návyky, chute a potravinové preferencie.
     
  • Predvídateľnosť a kvalita každodenných rutín majú vplyv na budovanie celoživotných postojov a návykov zdravého životného štýlu.