fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image

Potreba výchovnej starostlivosti

  • Dieťa od narodenia vyjadruje svoje potreby pohybom, hlasom, mimikou - vysiela signály. Starostlivosť o dieťa je optimálna, ak je rodič vyladený na signály dieťaťa a je pripravený na ne reagovať. Starostlivosť o dieťa má byť responzívna, teda vnímavo reagujúca na potreby dieťaťa, a konzistentná, poskytovaná pravidelným predvídateľným spôsobom.
  • Je to proces sledovania signálov dieťaťa, vylaďovania sa na ne, premýšľania o tom, čo môžu signály dieťaťa znamenať, a následne citlivé, empatické reagovanie, podnecovanie pozitívnych emócií a znižovanie negatívnych emócií dieťaťa. Ustálené spôsoby starostlivosti a pravidelný režim dňa umožňujú dieťaťu predvídať, a to čo je známe, je predvídateľné a bezpečné.
  • Responzívna a stabilná, pravidelne opakovaná starostlivosť dostupných rodičov s nerozdelenou pozornosťou, umožňuje vznik zdravého vzťahu, pevného pripútania sa. Takto vzniknuté puto medzi dieťaťom a rodičmi môže vytvoriť základ zdravého sociálno-emocionálneho vývinu dieťaťa. Takéto vzťahy medzi deťmi a ich rodičmi formujú základ mentálneho zdravia každého človeka.