fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ako používať kalkulátor veku dieťaťa?

Kalkulátor veku dieťaťa počíta vek dieťaťa a odporúča rodičom, aký typ Vývinového skríningového dotazníka S-PMV2 až S-PMV11 majú vyplniť.

Pre účely použitia zadajte do kalkulátora: dátum vyplnenia dotazníka, dátum narodenia dieťaťa a počet týždňov, o ktoré
sa dieťa narodilo skôr (Predčasné narodenie je v 36. gestačnom týždni a menej).

Preto vyberte:

„0“, ak sa dieťa narodilo v 37., 38., 39., 40., 41. gestačnom týždni.

„4“, ak sa dieťa narodilo v 36. gestačnom týždni,

„5“, ak sa dieťa narodilo v 35. gestačnom týždni,

„6“, ak sa dieťa narodilo v 34. gestačnom týždni – atď., vždy treba dopočítať do 40.

Po vyplnení stlačte "vypočítať"

KALKULÁTOR VEKU DIEŤAŤA

Výsledok výpočtu

Gestačný vek:

Korigovaný vek:

Odporúčaný dotazník pre vás

Vek dieťaťa v tento deň nespadá do žiadnej vekovej kategórie k príslušným dotazníkom. 
Prejdite prosím do sekcie Kontakt, Ďalšie zdroje pre rodiny, vyhľadajte Vývinový skríning S-PMV podľa veku Vášho dieťaťa, ktorý bol vypočítaný ako Korigovaný vek (viď vyššie). Vytlačte tento dotazník, perom vypíšte a prineste do ambulancie Vášho lekára na preventívnu prehliadku.

Tento postup je zárukou presnosti vyhodnotenia skríningu.