fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1

Vývinový Skríning S-PMV

Podporuje spoluprácu lekárov a rodičov

Vývinový skríning S-PMV je súbor desiatich vývinových dotazníkov o dieťati,
ktoré vypĺňajú rodičia a vyhodnocuje lekár.

Vznikol podľamedzinárodne uznávaných štandardov tvorby skríningových metód, normy
boli vytvorené na základe analýzy dát rozsiahlej výskumnej vzorky slovenských detí.

Lekárovi pomáha posúdiťako sa dieťa vyvíja, či má dostatok zručností, ktoré umožňujú hrať sa,
učiť sa a žiť rovnakým spôsobom
ako iné deti rovnakého veku.

Cieľom je zachytiť detivyvíjajúce sa inak ako je typické.
Je to preventívne opatrenie a vyplýva
z vedeckých poznatkov - ak potrebuje
dieťa pomoc pri vývine, treba to spraviť čo najskôr.

Od 1. mesiaca až do 3. rokov

je psychomotorický vývin každého dieťaťa posúdený skríningom desaťkrát, a to pri 2. až 11. preventívnej prehliadke.

Rodičom poskytujeinformácie, ktoré správanie dieťaťa
je pre jeho vek typické.